Cookie beleid V.V. Riel

De website van V.V. Riel is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Integriteitsplan

Onze visie op Veilig Sporten in 5 punten

 1. Samen met alle actieve én rustende leden zijn we verantwoordelijk voor een veilige omgeving op het veld en op de vereniging. Ons gedrag is bepalend voor de sfeer binnen onze vereniging en het gevoel van veiligheid voor alle Dit vormt de basis voor het verbeteren van de sportieve prestaties op elk niveau.
 2. Er is geen plek voor grensoverschrijden gedrag (GOG). Hieronder verstaan wij pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. Maar ook het ongewenst delen van gegevens op sociale media en machtsmisbruik vallen hier onder.
 3. Een Vertrouwenscontact Persoon (VCP) is aangesteld als eerste aanspreekpunt voor iedereen binnen de vereniging die denkt dat er sprake is van ongewenst gedrag (denk aan: sporter, trainer, leider, ouder, toeschouwer, lid).
 4. Voorkomen is beter dan genezen. Samen met de VCP zetten we in op het voorkomen van pesten en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag.
 5. Vrijwilligers/leiders/trainers die in aanraking komen met kwetsbare groepen (minderjarigen en sporters met een beperking) zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G).

Met het lidmaatschap onderschrijven alle actieve en rustende leden onze visie op ‘Veilig Sporten’.


HOE GAAN WE HET SAMEN DOEN?

 

1.      Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Alle leden, trainers, ouders en andere betrokkenen zijn samen verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat binnen VV Riel. Het gedrag van ouders, trainers en leiders is hiervoor bepalend. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we een veilige omgeving creëren op het veld en op de vereniging.

Om dit te versterken zullen we:

 • Zorgdragen dat alle jeugdleiders en jeugdtrainer lid zijn van VV Riel
 • Richtlijnen gedrag langs het veld
 • Bespreekbaar maken van issues met degene die het betreft, niet met andere
 • Wat te doen bij GOG
 • Info avond begin van het seizoen

 

2.      Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getollereerd

Binnen VV Riel is geen plek voor grensoverschrijdend gedrag (GOG)! Hieronder verstaan wij pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie. Maar ook het ongewenst delen van gegevens op sociale media en machtsmisbruik vallen hier onder. GOG kan opzettelijk zijn maar ook onopzettelijk in bijvoorbeeld de vorm van een foute grap. De meest voorkomende vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn: 

 1. Ongewenst seksueel gedrag

De laatste tijd ligt dit onder een vergrootglas (o.a. #MeToo). Opmerkingen maken over (het ondergaan van) seksuele handelingen, het begluren of foto’s maken van in bijv. kleedkamers, het stalken of zelfs achtervolgen of het ongewenst fysiek aanraken van iemand.

 1. Discriminatie

Op het moment dat je iemand ongelijkwaardig behandeld omdat deze een andere afkomst,  een ander geslacht, seksuele geaardheid, lichamelijke of geestelijke beperking of godsdienst heeft, dan noemen we dat discriminatie. Het maken van een grapje over iemands geaardheid of buitensluiten van bijv. bepaalde bevolkingsgroepen zijn voorbeelden hiervan.

 1. Pesten

We herkennen hier de volgende soorten pestgedrag: iemand bespottelijk maken, steeds negeren in gesprekken, steeds uitschelden, bedreigen, vernederen, buitensluiten of kleineren. Deze pestvormen kunnen ook onder als discriminatie ervaren worden.

 1. Fysiek of verbaal geweld

Het bedreigen en aanvallen, zowel fysiek als psychologisch, vallen hieronder. Bijv. schelden, kwetsende uitingen of bewust vernielen van andermans eigendom, maar ook roddelen.

3.      Vertrouwenscontactpersoon (VCP) VV Riel

De vertrouwenscontactpersoon draagt bij aan het voorkomen van pesten, bedreiging, discriminatie, seksuele intimidatie, of wat voor jou valt onder ongewenst gedrag. De VCP het eerste aanspreekpunt voor iedereen binnen de vereniging die denkt dat er sprake is van ongewenst gedrag (denk aan: sporter, trainer, leider, ouder, toeschouwer, lid). De VCP is onafhankelijk en geen bestuurslid. Het mooiste is natuurlijk dat je een situatie zelf of samen met een lid of teamgenoot kunt oplossen, maar wat als dat niet zo is? Blijf er niet mee rondlopen en wees ervan overtuigd dat jouw gevoel altijd de waarheid spreekt. Dus, praat erover met onze VCP!

Natalie van Blerk is aangesteld als VCP binnen VV Riel en vormt een centraal en veilig aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Vanuit haar werk is zij gewend om met vertrouwelijke informatie om te gaan, te luisteren, ondersteunen en begeleiden en met haar jarenlange actieve betrokkenheid bij VV Riel kent ze de vereniging als geen ander.

 

4.      Voorkomen is beter dan genezen

Samen met de VCP zetten we in op het voorkomen van pesten en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. We gaan een structuur opzetten waarbij:

 1. We een aantal basis afspraken voor teams voorschrijven
 2. Elk team deze met elkaar bespreekt en waar nodig aanvult
 3. Jeugdleiders en jeugdtrainers aan het begin van het seizoen kennis maken met de VCP en tips krijgt hoe signalen te herkennen en hoe daar mee om te gaan
 4. VCP (en/of andere experts mbt kinder-gedrag) kunnen meekijken bij een team wat minder lekker draait

 

5.      Verklaring Omtrent Gedrag

Vrijwilligers die in aanraking komen met kwetsbare groepen (bv. minderjarigen en sporters met een beperking) zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G). Binnen onze vereniging gaat het dan om de trainers/leiders van jeugdteams, bestuur, jeugdscheidsrechters en vrijwilligers van sterpunt activiteiten. Waar nodig geacht, bereiden we deze groep uit. Vrijwilligers kunnen zo’n VOG gratis aanvragen.

 

Meer weten?

Neem eens een kijkje op de websites van Centrum Veilig Sporten Nederland en NOC*NSF. https://centrumveiligesport.nl/ https://nocnsf.nl/sport-en-integriteit

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!